کانکتورها از تجهیزات ضروری شبکه‌های توزیع نیروی برق می‌باشند. طراحی این کانکتورها متناسب و مناسب با انواع مختلف هادی‌های روکش‌دار هوایی است. جنس این کانکتور از آلیاژ آلومینیوم 6082 و عملیات T6 ساخته شده که ضمن داشتن خواص الکتریکی بسیار مناسب دچار خستگی مکانیکی و بروز اتصالی سست در طول مدت بهره‌برداری نمی‌شود.

 

محصولات شرکت ونداد نیروی کبیر