ابزارآلات
  • ابزارآلات

آچار اف شانه ای

آچار بوکس و جغجغه

آچار فاصله انداز کابل خودنگهدار(جداکننده کابل)

آلن کابل خودنگهدار عایق برق

ارت موقت شبکه فشار ضعیف 400 ولت (هوایی)

ارت موقت فشار متوسط هوایی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت

اره چوب بری

پیچ گوشتی دسته عایق

تخته چک(تخته فلش)

تسمه کش

تیفور تسمه‌ای دسته عایق

جعبه کمک های اولیه

جوراب کابل کشی ، هرزگرد

خاموت مخصوص اتریه

خرک کابل کشی ، خرک قرقره کابل

دستگاه پرس کابلشو

رکاب تیر چوبی

سرپیک و کپسول گاز

طناب مخصوص وینچ کابل کشی

فازمتر دوبل

قرقره آلومینیوم بالا بر هندلاین

قورباغه کابل کشی خود نگهدار

قورباغه یا سیم گیر کابل کشی

قیچی کابل بر

قیچی مفتول بر

کابل لخت کن چاقویی

کمربند ایمنی سیمبانی

کیف ابزار

گوه چرخ(دنده پنج)

مفصل گردان

وینچ کابل کشی