در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود.
 
کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.
 
انتخاب کلمپ بر اساس سایز و جنس سیم انجام می شود.کلمپ ها ممکن است بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن سوخته بسوزد. این گونه موارد باعث بروز حادثه هایی مانند نوسان برق؛ بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود و به اتصالات سست شناخته می شوند.
 

دسته بندی بر اساس نوع جنس کلمپ:

کلمپ مسی

کلمپ آلومینیومی

کلمپ بی متال

در این دسته بندی، مهم آن است که جنس هادی با جنس کلمپ همخوانی داشته باشد.

مثلا در شبکه هوایی توزیع نیروی برق از هادی ACSR استفاده شده است و میخواهیم یک انشعاب آلومینومی از آن بگیریم. در این صورت باید از کلمپ آلومینیومی استفاده شود.

برای اتصال دو سیم مسی به همدیگر باید از کلمپ مسی استفاده شود؛ و اگر بخواهیم از شبکه آلومینیومی انشعاب مس بگیریم باید حتما از کلمپ بی متال استفاده شود.

منبع:فاز و نول
 
کلمپ مسی
انواع کلمپ مسی

محصولات شرکت ونداد نیروی کبیر

كلمپ انتهایی 95-150

ریال0

کلمپ آویز خودنگهدار فشار ضعیف با تسمه

ریال0

کلمپ آویز خودنگهدار فشار ضعیف بدون تسمه

ریال0

کلمپ آویز-کلمپ عبوری CL-952

ریال0

کلمپ ارتباط خط CL-941

ریال0

کلمپ انتهایی 185-120

ریال0

کلمپ انتهایی 35-70

ریال0

کلمپ انتهایی ۵ پیچ آلومینیومی

ریال0

کلمپ انتهایی خودنگهدار (ESB)پشت باز

ریال0

کلمپ انتهایی خودنگهدار (ESB)پشت بسته

ریال0

کلمپ انتهایی دو پیچه سایز70-120 با کاور

ریال0

کلمپ انشعاب ۱ به ۴

ریال0

کلمپ انشعاب ضد آب

ریال0

کلمپ انشعاب مشترکین دو طرفه دندانه‌دار (بیمتال)

ریال0

کلمپ انشعاب مشترکین یک طرفه دندانه‌دار (بیمتال)

ریال0

کلمپ دو پیچ آلومینیومی

ریال0

کلمپ زاویه

ریال0