از کراس آرم (کنسول) جهت نگهداری سیم ها و مقره ها روی تیر استفاده می شود. 

کراس آرم نوعی کنسول به شکل بازوی متقاطع با پایه است که در شبکه های توزیع به طور انبوه استفاده می شود.

ساخت انواع کنسول و کراس آرم مناسب به عواملی نظیر شرایط آب و هوایی، جنس و نوع هادی بکار رفته و مسائل اقتصادی در ساخت و بهره برداری بستگی دارد.

هدف از نصب کنسول وکراس آرم علاوه بر نگهداری هادی ها و مقره بر روی تیر حفظ حریم الکتریکی هادی ها از یکدیگر می باشد. در طرح وساخت کنسول وکراس آرم نکاتی مانند سادگی اجرا، هزینه ساخت و نگهداری، استفاده ازکمترین پیچ و اتصالات، راحتی کار توسط سیمبانان عملیاتی، رعایت فاصله بین هادی ها، حفظ تقارن روی تیر و … باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید فاصله هادی ها از پایه (فاز به زمین) و فاصله فاز ها از یکدیگر (فاز به فاز) در نظر گرفته شود.

کنسول از نظر کاربرد به انواع مختلفی از نظر شکل و اندازه تقسیم می شوند کنسول در واقع همان نبشی است که آبکاری گالوانیزه شده و سوراخ های جهت نصب کنسول روی پایه و نصب تجهیزات جانبی شبکه بر روی کنسول ایجاد شده ، کراس آرم ها به صورت افقی ، نود درجه یا ال ، پرچمی ، و … تولید میشوند .

 کنسول یا کراس آرم 90 درجه از نبشی هایی با ضخامت متفاوت نمره 4 ، 5، 6 ، 7 ساخته میشود همچنین طول بازوی افقی آن از 50 تا 120 سانتی متفاوت است.

کنسول یا کراس آرم 3 متری ساخته شده از نبشی آبکاری شده  نمره 7 / 7 دارای تاییدیه شرکت توزیع.

انواع کراس آرم(کنسول)

 کنسول ۹۰ درجه ۱۰۰ سانتی متری

کنسول ۹۰ درجه ۱2۰ سانتی متری

کنسول ۹۰ درجه 60 سانتی متری

کنسول ۹۰ درجه 80 سانتی متری

۱.۵ متری – کنسول افقی ۱.۵ متری

۱.۵ متری – ۸/۸ کنسول افقی ۱.۵ متری

۲/۴۴ متری -کنسول ۲/۴۴ متری ۸/۸

۲/۴۴ متری – کنسول افقی ۲/۴۴ متری

۳ متری – کنسول ۳ متری ۷/۷

۳ متری – کنسول ۳ متری 8/8

محصولات شرکت ونداد نیروی کبیر

کراس آرم ۳ متری / کنسول ۳ متری ۷/۷

ریال0

کراس آرم 2.44 متری / کنسول افقی 2.44 متری

ریال0

کراس آرم 2.44/ کنسول 2.44متری ۸/۸

ریال0

کراس آرم ۱.۵ متری ۸/۸ کنسول افقی ۱.۵ متری

ریال0

کراس آرم ۱.۵ متری / کنسول افقی ۱.۵

ریال0

کراس آرم /80 سانتی کنسول ۹۰ درجه

ریال0

کراس آرم / 60 سانتی کنسول ۹۰ درجه

ریال0

کراس آرم / ۱2۰ سانتی متر کنسول ۹۰ درجه

ریال0

کراس آرم / ۱۰۰ سانتی متری- کنسول ۹۰ درجه

ریال0